Aansprakelijkheidsverklaring Conditie- en fitnesscursussen

Als je een conditie- en fitnesscursus koopt, verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met dit document.

Sengyeszti(Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz), waar KwispelFitness onder valt, is niet aansprakelijk:

 •  voor de eventuele gevolgen van foutief uitgevoerde oefeningen oa. 
  • te veel bv 10 x een oefening ipv 3 x
  • te lang doorgaan
  • te snel
  • te vaak bv 5 x op een dag ipv 2 x
  • geen rustdagen in het schema
  • moeilijker dan in de beschrijving staat of via e-mail is afgesproken
 • voor de gevolgen van het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zoals die in de eerste les aan bod komen (deze zijn ook te lezen in een apart document)
 • voor de eventuele gevolgen van het niet voldoende op de tekenen van je hond letten, zoals die in de eerste les aan bod komen:
  • vermoeidheid
  • pijn 
  • geen zin hebben
  • het niet begrijpen van wat er van hem/haar gevraagd wordt
  • zich bedreigd voelen
 • voor de eventuele problemen die ontstaan 
  • door niet gemelde ziekten en aandoeningen van de hond 
  • door niet gemeld vroeger of huidig letsel van de hond
  • door niet gemelde operaties van de hond
  • door niet gemeld negatief advies van de dierenarts voor deze training
  • door niet onder ouderlijk toezicht “trainen” met de hond door kinderen
  • door niet onmiddellijk contact op te nemen als er iets niet helemaal goed lijkt te gaan. Liever te vaak dan te weinig contact opnemen.
  • door een advies van mij (Sengyeszti(H Aansprakelijkheidsverklaring Online Fitnesscursussen (18 downloads) ond-en-Handicap/Kwispel Biznizz), om een dierenarts te raadplegen, niet op te volgen

Je kunt het document hier downloaden

Aansprakelijkheidsverklaring Online Fitnesscursussen (18 downloads)
Print Friendly, PDF & Email